persoonlijke webpagina

 

Johan Put is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, verbonden aan zowel het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) als het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).

Hij is verantwoordelijk voor onderwijs in het sociaal- en welzijnsrecht en het jeugdbeschermingsrecht. Hij is betrokken in diverse, vaak interdisciplinaire, onderzoeksprojecten (o.a. Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Jeugdonderzoeksplatform) en voorzitter van het Kenniscentrum Kinderrechten.

Johan Put is redactielid van verscheidene tijdschriften (o.a. Youth Justice en het Tijdschrift voor Sociaal Recht) en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten. Hij is voorzitter van de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers en lid van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, van de Adviesraad Sociaal Strafrecht en van het Raadgevend Comité van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Sinds 2012 is hij ook assessor bij de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.