persoonlijke webpagina

 

Professor Frank Hendrickx (lic. rechten, 1992, KU Leuven; Bacc. Wijsbegeerte, 1993, KU Leuven; LL.M., 1997, London School of Economics; doctor in de rechten, 1999, KU Leuven) is hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en houder van een deeltijdse leerstoel Europees arbeidsrecht aan de Universiteit van Tilburg.

Frank Hendrickx specialiseert zich in nationaal, Europees en vergelijkend arbeidsrecht. Een bijkomende specialisatie is sportrecht.

Hij is editor-in-chief van de European labour law journal en editor van de Codex Arbeidsrecht, de Sportcodex en de Sportrechtspraak (die Keure) alsook General Editor van de International Encyclopaedia of Laws. Hij is voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht (BEGASOZ) en secretaris van de Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen.